Procesventilation skaber sunde arbejdsmiljøer uden forurening

Driver I en produktionsvirksomhed, der danner sundhedsskadelige partikler i en af arbejdsprocesserne, skal I sørge for

procesventilation for at få renere luft og et sundere arbejdsmiljø for jeres medarbejdere.
Uanset om I arbejder med produktion af møbler, plastik eller andre kemiske produkter, danner I med al sandsynlighed miljø- og sundhedsskadelige stoffer i luften i mindst en af arbejdsprocesserne. Disse stoffer udgør en sundhedsrisiko for medarbejderne, der kan blive syge af at indånde de usunde partikler. Med et procesventilationsanlæg kan du nemt og sikkert omdanne skadelige stoffer til sund ren returluft.

Hvad er procesventilation?

Procesventilation er ganske enkelt ventilation af en arbejdsproces. Det er en måde at fjerne forurening af luften på igennem en mekanisk proces, hvad enten der er tale om støv, gas eller andre sundhedsskadelige partikler. Måden det gøres på, er ved at installere et procesventilationsanlæg så tæt på forureningskilden som muligt, der på ganske avanceret vis kan suge forureningen ud og genanvende energien til at producere frisk returluft til omgivelserne.

Hvorfor vælge procesventilation?

En af de mange fordele er naturligvis, at du skaber et renere og sundere arbejdsmiljø for dine medarbejdere, så de ikke risikerer at blive syge af at indånde den forurenede luft. Noget andet er, at der er strenge krav til industriventilation, som skal overholdes, når der udføres arbejdsprocesser, der skaber luftforurening. Derfor kan du som industri- eller produktionsvirksomhed ikke undgå at installere en eller anden form for ventilation, der kan rense den omkringværende luft.

Kender I jeres behov?

I kan ikke købe et hvilket som helst procesventilationsanlæg for at leve op til kravene om at minimere luftforureningen i jeres industri. Der kan være rigtig mange faktorer, der spiller ind, som det er vigtigt, at I har med i overvejelserne. Hos Technor har de igennem mange år specialiseret sig i at udvikle effektiv procesventilation til industri- og produktionsvirksomheder, og de har gjort det til deres fornemste opgave at rådgive inden for unikke løsninger skabt ud fra kundernes behov.
Technor tilbyder både rådgivning, idéudvikling, projektering, montering og installation og leverer både procesventilationsanlæg som totalleveranse og delleverance.