Må du opføre et drivhus i skel

Må du opføre et drivhus i skel, er et spørgsmål, som du kan stille en landinspektør, hvis du er i tvivl. Der er nemlig mange ting at forholde sig til, inden du går i gang med at bygge et drivhus i et naboskel.

Du skal allerførst undersøge lokalplanen for dit område, om der er nogle specielle regler for byggeri i naboskel, og du skal også undersøge, om der er nogle særlige begrænsninger i forhold til servitutter for din grund. Derefter skal du forholde dig til en række generelle regler for byggeri i naboskel. Der er regler for hvilke bygninger, du må bygge i naboskel, og hvor højt byggeriet må være. Må du opføre et drivhus i skel, er et spørgsmål, hvor svaret afhænger af, hvilken type drivhus du ønsker at bygge.

Et fritstående drivhus

Er der tale om et fritstående drivhus, som udelukkende skal bruges til planter, så må du opføre et drivhus i skel, dvs. mindre end 2,5 m fra naboskel. Et fritstående drivhus, der er bygget i skel, må ikke være højere end 2,5 m. Er det fritstående drivhus højere end 2,5 m, og er der ikke særregler i lokalplanen eller tinglyste servitutter på din grund, da må du opføre det 2,5 m fra skel og vej.

Et drivhus med plads til ophold

I det tilfælde at du bygger et drivhus, hvor der er plads til længerevarende ophold, da gælder helt andre regler for byggeriet. Her kan det vurderes, at drivhuset er en udestue eller havestue. Hvis vurderingen er sådan, da kan man fra kommunes side kræve at drivhuset placeres minimum 2,5 m fra naboskel, og du skal søge om byggetilladelse.

Afhængig af drivhusets størrelse, højde og funktion, så må du opføre et drivhus i skel.