Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn er et dræn, der løber langs omkredsen af et byggeri. Omfangsdræn anvendes typisk omkring bygninger, der er i fare for at blive oversvømmet, f.eks. grundet en høj vandstand eller et kraftigt regnvejr. Omfangsdrænet sikrer, at vandet løber væk fra bygningen, så den ikke bliver oversvømmet.

For at etablere et omfangsdræn skal der først og fremmest graves en grøft langs omkredsen af bygningen. Herefter lægges der drænrør i grøften, og grøften fyldes igen. Når grøften er fyldt igen, skal der etableres et afløb, så vandet kan løbe væk fra bygningen. Dette afløb kan være et fald eller en pumpe.

For at sikre, at vandet kan løbe væk fra bygningen, skal der være et klart fald fra bygningen til afløbet. Dette fald skal typisk være på mindst 2%.

Hvis du overvejer at få etableret et omfangsdræn omkring din bygning, så kan det være en god idé at kontakte en professionel virksomhed for at få hjælp til etablering af omfangsdræn. En professionel virksomhed kan hjælpe med at vurdere, om dit byggeri har behov for et omfangsdræn, og de kan også hjælpe med at etablere drænet.

Hvornår skal der etableres et omfangsdræn?

Der er flere forskellige situationer, hvor det kan være en god idé at overveje at få etableret et omfangsdræn. Hvis dit byggeri ligger i et lavtliggende område, hvor der ikke er meget terræn mellem dit byggeri og kysten eller en anden vandstand, så kan vandstanden hurtigt stige, hvis der opstår et kraftigt regnvejr eller en stormflod. Dette kan medføre, at dit byggeri bliver oversvømmet. Du kan dog forebygge oversvømmelse af dit byggeri ved at få etableret et omfangsdræn.

Hvad koster et omfangsdræn?

Prisen på et omfangsdræn afhænger af en række forskellige faktorer. Det kan blandt andet være bebyggelsens størrelse, terrænets beskaffenhed samt afstanden til afløbet, der spiller ind på prisen. Hvis du ønsker at få etableret et omfangsdræn, så bør du kontakte en professionel virksomhed, som kan hjælpe med at beregne prisen på omfangsdrænet.