Forretningskritisk HR-løsning til at understøtte HR-opgaver 

HR-styring kan foregå i WorkPoint 365, som er en effektiv styring af dine HR-opgaver i en samlet og komplet platform. Det effektiviserer arbejdsgangene og giver det komplette overblik over dine medarbejdere, hvilket er en god måde til at skabe en samlet struktur på arbejdspladsen. WorkPoint 365 gør det nemmere at producere og dele viden på tværs af afdelinger. Du får en fremtidssikret, Microsoft-baseret standardløsning i skyen.

Du kan lettere holde godt øje med medarbejderne og sætte ind før problemer osptår. HR-styring i WorkPoint 365 har en række fordele for virksomheder:

  • Medarbejderne oplever stor fokus på egne forhold
  • Mulige nye medarbejdere får et godt førstehåndsindtryk af virksomheden
  • Mellemledere får indsigt til at opfylde deres ansvar som personaleledere
  • Alle formelle krav, der er ved ansatte følges til punkt og prikke
  • Virksomhedens standpunkt for udvikling og fastholdelse af medarbejdere

Den modulbaserede løsning kan skræddersyes den enkelte virksomheds behov og krav for implementering og udførsel. WorkPoint 365 giver en modulær struktur, som giver enklere adgang til dokumenter, information og e-mailkorrespondancer, der har en auto gemme funktion. 

Struktureret HR-løsning strømlines til virksomhedens processer 

For at skabe det perfekte og mest naturlige flow for en medarbejder, skal man være struktureret og fokuseret på centrale processer. Det omhandler områderne rekruttering, onboarding, fastholdelse og offboarding. Hele flowet skal være strukturet til alle de enkelte led i et medarbejder flow, uanset og medarbejderne aldrig nogensinde forlader arbejdspladsen i hele sin karriere, eller om der er en medarbejder som blot er til stede i 1 år. Det handler om helhedsindtrykket, hvor medarbejderne skal have følelsen af at være tilstrækkelig og føle sig værdsat i dagligdagen. En medarbejder som ikke bliver hørt eller taget seriøst kan risikere at forlade arbejdspladsen uden de store overvejelser. HR er ekstremt vigtigt i den moderne verden, hvor vores forhold i det sociale miljø og i arbejdet spiller en stor rolle i dagligdagen. 

HR-løsning der giver frihed til at vokse

En automatiseret HR-løsning kan håndtere relevante og vigtige informationer omkring den enkelte medarbejder. Hele medarbejderens forløb kan samles i et sikret system, hvor man let kan følge med i medarbejderens udvikling og behov i det daglige virke. HR-styring er gjort enklere med WorkPoint 365, hvor du løbende kan optimere efter behov, og det er en effektiv måde hvorpå man hele tiden har styr på medarbejderens udvikling og behov i hele flowet.