Få en sikker renovation og sorter farligt affald korrekt

I Danmark er regionerne generelt rigtigt gode til at passe på ældre bygninger, og det gør at der findes rigtig mange velopførte boliger samt erhvervsbygninger. Når man flytter ind i sit nye hjem, eller når arbejdspladsen får nye rammer, så er det spændende at skulle indrette sit nye sted. Tryghed og sikkerhed er topprioriteten når man flytter ind et nyt sted, og hvis du skal bo eller arbejde i en ældre bygning, så få den tjekket for miljø- og sundhedsfarlige materialer.

Få fjernet klorerede paraffiner

Klorerede paraffiner er kræftfremkaldende, og derfor valgte man i 2002 at stoppe med at bruge materialet rundt omkring i Europa. Klorerede paraffiner blev især brugt igennem 1950’erne og 1970’erne, og derfor skal man være opmærksom på om virksomhedens bygning eventuelt kunne have været opført med brug af dette byggemateriale, hvis den stammer fra denne periode. Ved at miljøsanere sin nye bolig kan man føle sig helt tryg, og være helt sikker på at der ikke sidder rester af PCB, asbest eller andre sundhedsskadelige ting som ikke længere er lovlige at bygge med.

God miljøsanering giver tryghed og sikkerhed

Miljøsanering handler om først at få kontrolleret om der er miljøskadelige materialer som ikke længere er lovlige, i den bygning som man bor i. Klorerede paraffiner blev brugt siden 1950’erne i fugemasser, maling og lim, fordi de kan være med til at blødgøre produkter, og mindske deres brandfarlighed. Det kræver særligt maskineri, viden og udstyr at fjerne miljøskadelige stoffer, og derfor skal man hyre eksperter til miljøsaneringen. Når du skal have foretaget en miljøsanering, starter det med at der bliver lavet en indledende analyse som undersøger om der findes miljøskadelige stoffer som ikke længere anvendes i byggeri. Derefter fjernes affaldet, og det bliver transporteres med fokus på sikkerhed og korrekt sortering.

Find et firma som kan løse alle dine saneringsopgaver

Hvis man mistænker at der findes nogle miljøfarlige materialer i en bygning, så står overvejelsen ofte imellem om bygningen skal rives ned så nyt kan bygges, eller om der skal foretages en sanering. Et godt firma som kan løse alle saneringsopgaver vil kunne rådgive dig i hvad den bedste løsning vil være, både økonomisk, men også sikkerhedsmæssigt. I nogle tilfælde kan det være bedre og mere sikkert at rive en gammel bygning ned hvis den indeholder farlige byggematerialer, og hvis du mistænker at der er miljøskadelige materialer i din bolig eller din arbejdsbygning, så kontakt et godt firma til miljøsanering i dag.