Asfaltarmering forebygger revnedannelse og huller i vejnettet

Asfaltarmering skal sænke CO2 trykket og være en mere bæredygtig løsning i fremtiden. I takt med det stigende antal biler på de danske veje, er kravene til belægningens kvalitet tilmed øget. Der er et krav til at asfalten er af en høj kvalitet, som kan tåle flere års hård slid fra biler i alle årstider. I form af mere tung trafik på vejene, og dermed et øget behov for vedligeholdelse og forstærkning, er asfaltarmeringsnet sat i verden for at tilbyde stærk bindeled i vejbelægninger.  
Asfaltbelægninger er den mest anvendte belægningstype på verdensplan, er en måde at imødekomme disse nye udfordringer på at introducere asfaltarmeringsnet i vejbelægninger. Mange af disse forstærkningsnet er født med en høj stivhed, samt trækstyrke, som er med til at reducere forskydning- og trækspændinger i asfalt lagene. Korrekt montering af asfaltarmering i vejene kan være med til at reducere CO₂-udledning, samt reducere livscyklusomkostninger til gavn for samfundet, som er kæmpe faktorer i det store billede, hvor vejen verden over vil kunne styrkes på den mest hensigtsmæssige måde. Det er godt for miljøet. 

Projektbeskrivelser af indsatsområder i lokale områder i Danmark

I områder hvor der var revnedannelse, blev der indsat effektiv forstærkning. Forstærkning med S&P Carbophalt G 200/200 viste sig som en økonomisk fordelagtig model og skabte en reduktion i CO2 aftrykket. Beregningerne på baggrund af fjernelsen af ujævnhederne viste reduktion på mellem 300-600 tons over 20 år, hvor alle trafikanter også opnår en gevinst i form af mindre brændstofforbrug. Produkterne er også anvendt til at udvide vejnet rundt omkring i verden. Med en stærk renovering og tilføjelse til det eksisterende vejnet, er der sikret flere trafikanter på vejene og et mere holdbart underlag, som tilmed har en positiv effekt på planeten. 

Bæredygtig og økonomisk rigtig asfalt forstærkning 

S&P Reinforcements bitumenimprægnerede asfaltfortærkning Carbophalt® G og Glasphalt® G er fremstillet af kulfiber og glasfiber og anvendes til bæreevneforstærkning, forebyggelse af revner og sporkøring. Produkterne øger levetiden på konstruktionen. Dermed reduceres livscyklusomkostninger og CO2 belastning, som er vigtige elementer i vores grønne omstilling og vores evne til at tilgodese de krav der er til fremtiden. Vores vejnet skal sikres på den mest hensigtsmæssige måde.